QR-koder

QR-kode (Quick Response code) er ei mosaikkode som har sitt opphav i Japan på byrjinga av 1990-talet. Det blei utvikla av det japanske selskapet Denso-Wave i 1994. Dei er som ein annan versjon av strekkodane som du ser på produkta i butikken, og gir inga meining med det blotte auge. Men etter at smarttelefonane har gjort sitt inntog, har bruken av QR-koder verkeleg skote fart! 

Ved hjelp av ein QR-kodeleser på mobiltelefonen din (som du kan laste ned gratis både i AppStore og i Android Market) kan du "ta bilete" av koda, og få opp informasjonen som ligg i koda. I koda kan det liggje ein link til ei webside, ein video, ein rabattkupong, eit digitalt visittkort, ei e-post adresse, eller eit telefonnummer etc. Det er eigentleg berre fantasien som sett grenser for kva du kan putte inn av innhold i ei QR-kode.

Kvifor ikkje bruke di eiga unike QR-kode i marknadsføringa? QR-koder fungerar veldig godt som ein "teaser". Når kunden ser koda forstår dei raskt kva det er for noko, og dei blir nysgjerrige med ein einaste gong. Dette fører til at dei scannar koda med mobiltelefonen, og får all kontaktinformasjon/bedriftsinformasjon direkte til telefonen sin. Deretter kan dei nå bedrifta med eit tastetrykk. 

Vi kan hjelpe deg med å designe di eiga unike QR-kode for ditt firma! Der du velgjer fritt kva du vil ha med av innhald, form og farge på koda, tilpassa di markedsføring! 

Pris for utvikling av QR-koder:

90,- pr. stk


Kodene kan leverast i desse filformata: 

  • .png (transparent web)
  • .jpg (for utskrift)
  • .gif (for web)
  • .svg (for store utskrifter, trykk og skjerm)
  • .eps (vektorformat)

Vartdal Data
Thomas Sætre
6170 Vartdal
+47 93 06 76 48
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Org. nr: 998 415 098

Monday the 30th.
Copyright 2012

©

Top Online Poker